دومین همایش ملی فرهنگ دانشگاهی

برای مشاهده اطلاعات رویداد، اینجا کلیک کنید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه