پایان هفته ای به یادماندنی برای بزرگمهری ها

 

پایان هفته گذشته برای عده ای از دانشجویان دختر دانشگاه بزرگمهر قائنات کمی متفاوت با سایر هفته ها بود. یک صعود نیمه سنگین به غار جوجه در حوالی شهر قائن با هیجانات و جذابیت های خاص ورزشی و گردشگری!
بازدید از یک غار تاریخی با آثار به جای مانده از یک تمدن چندهزارساله بشری، تجربه کوهنوردی حرفه ای با صعود و فرود با طناب غارنوردی، تجربه ای متفاوت از آرامش، سکوت و تاریکی مطلق در پایانی ترین نقطه غار، مشاهده سنگ های شفاف و بلورین و قندیل های زیبای غار با چکه های آب آویزان، صرف یک چای آتشی با دمنوش آویشن بعد از یک کوهنوردی نیمه سنگین و در پایان هم صرف یک نهار متفاوت در یک فضای سنتی و البته همراهی پا به پای مدیران محترم آموزش، فناوری اطلاعات، تربیت بدنی و گروه آمورشی جغرافیا دانشگاه همراه با خانواده هایشان پا به پای دانشجویان و نیز همراهی حرفه ای و تخصصی مدیریت و مربیان باشگاه بزرگمهر قاینی تنها گوشه هایی از این پایان هفته متفاوت و به یادماندنی بود.
فیلم و تصاویر این اردو را می توانید به زودی در tv.buqaen.ac.ir مشاهده نمائید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه