ثبت‌نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی

 ثبت‌نام بیست و چهارمین دوره ازدواج دانشجویی
سفر رایگان به مشهد مقدس، ویژه دانشجویان متأهل
"تاریخ عقد از 1398/01/01 تا 1400/02/01 باشد. "
برای ثبت‌نام در برنامه همسفر تا بهشت به سایت ازدواج دانشجویی مراجعه فرمایید.
ezdevaj.nahad.ir

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه