اطلاعیه شماره 8 دریافت تأییدیه تحصیلی

به اطلاع پذیرفته شدگان محترم براساس سوابق تحصیلی و آزمون سراسری سال 1399 دانشگاه بزرگمهر قائنات می رساند، کلیه پذیرفته شدگان می بایست نسبت به دریافت تأییدیه تحصیلی دیپلم، از سامانه تأییدیه مدارک تحصیلی وزارت آموزش و پرورش به نشانی emt.medu.ir اقدام کرده باشند و پرینت آن را به همراه مدارکی که متعاقباً اعلام خواهد شد به این دانشگاه ارسال نمایند. قابل ذکر می باشد دانشجویان غیر نظام 3-3-6 که دارای مدرک پیش دانشگاهی می باشند، لازم است تأییدیه تحصیلی مقطع پیش دانشگاهی را نیز از سامانه یاد شده دریافت نمایند.

دانشجویان محترم دقت نمایند باتوجه به اینکه دریافت تأییدیه تحصیلی در روند ثبت نام اینترنتی وجود داشته است و احتمالاً نسبت به دریافت آن اقدام کرده باشند، مجدداً تأییدیه تحصیلی دریافت ننمایند.

 

نمونه تأییدیه تحصیلی پرینت شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه