دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

تماس با ما

تاریخ: ۸ خرداد ۱۳۹۶ ه‍.ش.

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

رديف شماره تلفن واحد توضيحات
1 32529321 فکس  
2 32521181 دفتر ریاست  داخلی 134
3 32528662 حراست تلفن و فکس
4 32525077 طرح و برنامه  
5 32529319 امورمالی - حسابداری  
6 32521181 تلفن خانه  
7 32521182 تلفن خانه  
8 32521183 تلفن خانه  

تلفن های داخلی دانشگاه

نام و نام خانوادگی شماره داخلی توضیحات
خانم قریشی 134 دفتر ریاست
آقایان حسینی،یعقوبی،سنگی و خانم شاکری 102 دانشجویی و فرهنگی
خانم حسینی 103 کتابخانه
اتاق نگهبانی ساختمان 101  
نگهبانی ورودی ساختمان 104  
خانم بیجاری 118 آموزش
آقای حسنی 117 مدیر امور آموزشی
آقای مهندس ارجمند 119 مدیرگروه مهندسی عمران
آقایان دکتر شکیب و مهندس رضوانی 120 دفتر نظارت و ارزیابی
آقای حسنی 122 هیات علمی گروه حسابداری
آقای مهندس بنائی 145 سرپرست حوزه مديريت امور پژوهشي و فناوري
آقای دکتر عبدالرزاق نژاد 124 مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
آقای دکتر شیخی 125 هیات علمی مهندسی مکانیک
آقایان دکترقصابی و دکتر بقراطی 126 هیات علمی گروه مکانیک
آقای دکتر احمدی 127 هیات علمی گروه جغرافیا
آقای دکتر مودودی 141 سرپرست حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی
آقای دکتر کهن ترابی 132 سرپرست حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی
آقای دکتر جوادی 129 عضو هیات علمی کامپیوتر
آقای دکتر حسین آبادی 130 هیات علمی گروه جغرافیا
آقای مهندس شکیب 131 هیات علمی مهندسی عمران
آقای مهندس صابری و مهندس قاسمی 123 هیات علمی گروه کامپیوتر
آقای دکتر انصاری 144 مدیر طرح و برنامه
آقایان مهندس خداپرست، ایراندوست و خانم صبیانی 137 طرح و برنامه
آقایان اسداللهی ، حسینی 139 اداری مالی و حسابداری
آقایان امجدی ، کمیلی و زعفرانی 138 فناوری اطلاعات
آقای مهدی رضوانی 140 کارپرداز
خانم حیرانی و کریمی 133 دبیرخانه و کارشناس پژوهشی
فکس    32529321   

آدرس دانشگاه

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خیابان امام (ره) - میدان شیرازی - انتهای خیابان ابولمفاخر - دانشگاه بزرگمهر قاینات

کد پستی :9761986844

شماره ملی دانشگاه :14004298272

شماره ثبت : 856

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.