تماس با ما

از طریق پل های ارتباطی دانشگاه همواره پاسخگوی شما دانشجویان عزیز هستیم

جهت برقراری تماس خارج از استان خراسان جنوبی ، پیش شماره 056 را شماره گیری کنید

تلفن های voip دانشگاه

تلفن خانه (اپراتور)

31006000

فکس دبیرخانه

31006009

حوزه ریاست

مسئول دفتر - آقای خورسندی

31006101

دبیرخانه -خانم حیرانی

31006102

نقلیه - آقای شهیدی نیا

31006103

روابط عمومی - آقای محمد هادی قاسمی

31006104

فکس دفتر ریاست

31006001

نظارت و ارزیابی

مدیر نظارت و ارزیابی - آقای دکتر سیداحسان شکیب

31006110

کارشناس نظارت و ارزیابی

31006111

حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی

کارشناس پژوهش - خانم کریمی

31006202

مدیر آموزش - آقای دکتر شیخی

31006210

کارشناس آموزش - آقای رضایی

31006216

کارشناس امور آموزشی - خانم معصوم زاده

31006212

کارشناس  فارغ التحصیلان - خانم حقگو

31006213

مجموعه کارگاه ها و آزمایشگاه ها - آقای امیر محمدحسین نژاد

31006215

فکس حوزه معاونت آموزشی و دانشجویی

31006002

فکس مدیریت امور آموزشی

31006006

کتابخانه

کتابدار - خانم حسینی

31006221

ارتباط با صنعت

کارشناس ارتباط با صنعت

31006231

حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

مسئول دفتر معاونت - خانم سالاری

31006301

مدیر امور دانشجویی - آقای سید بهنام حسینی

31006310

کارشناس فوق برنامه - آقای یعقوبی

31006311

کارشناس تغذیه - آقای سنگی

31006312

کارشناس خوابگاه - خانم سالاری

31006313

خوابگاه قائم - سرپرست

31006314

خوابگاه کوثر - سرپرست

31006315

مدیر فرهنگی - آقای یعقوبی

31006320

کارشناس فرهنگی - آقای مظلوم زاده

31006321

کارشناس تربیت بدنی - خانم سبزیان

31006322

بسیج دانشجویی

31006323

فکس حوزه معاونت دانشجویی و فرهنگی

31006003

مرکز مشاوره

رئیس مرکز مشاوره

31006330

مسئول دفتر مرکز مشاوره

31006331

پزشک مرکز مشاوره

31006332

حوزه معاونت اداری و مالی

مدیر مالی - آقای اکرمی نیا

31006410

حسابدار - آقای حسینی

31006413

کارپرداز - آقای مهدی رضوانی

31006414

انباردار - آقای مرتضی شفیعی میم

31006415

کارگزینی - خانم قرشی

31006416

فکس حوزه معاونت اداری و مالی

31006004

حراست

رئیس اداره حراست

31006500

کارشناس حراست

31006501

نگهبانی اداری

31006510

نگهبانی اصلی (ورودی)

31006511

فکس حراست

31006005

حوزه فناوری اطلاعات

مدیر فناوری اطلاعات - دکتر بقراطی

31006600

کارشناس - آقای امجدی

31006601

کارشناس - آقای زعفرانی

31006602

کارشناس - آقای صادقی

31006603

کارشناس - آقای ترازی

31006604

کارشناس - آقای شرافتی نیا

31006605

طرح و برنامه

مدیر طرح و برنامه - آقای دکتر انصاری

31006701

کارشناس -آقای ایراندوست

31006702

کارشناس -آقای خداپرست

31006703

کارشناس -خانم  صبیانی

31006704

کارشناس - آقای رعیتی

31006705

فکس مدیریت ارتباط با صنعت

31006007

مديريت طرح و برنامه و امور عمراني دانشگاه

31006008

اعضای هیات علمی کامپیوتر

مدیر گروه کامپیوتر 31006241
مدیر گروه علوم کامپیوتر 31006244

عضو هیات علمی - دکتر عبدالرزاق نژاد

31006801

عضو هیات علمی کامپیوتر - مهندس صابری

31006802

عضو هیات علمی کامپیوتر - دکتر جوادی مقدم

31006803

عضو هیات علمی کامپیوتر - مهندس قاسمی

31006804

عضو هیات علمی کامپیوتر - مهندس بنائی

31006805

اعضای هیات علمی مهندسی مکانیک

مدیر گروه مکانیک 31006242
عضو هیات علمی مهندسی مکانیک - دکتر سید احسان شکیب

31006810

عضو هیات علمی مهندسی مکانیک - دکتر شیخی

31006811

عضو هیات علمی مهندسی مکانیک - دکتر قصابی

31006812

عضو هیات علمی - دکتر بقراطی

31006813

عضو هیات علمی مهندسی مکانیک - دکتر حیرانی

31006814

اعضای هیات علمی مهندسی عمران

مدیر گروه عمران 31006243

عضو هیات علمی عمران - مهندس ارجمند

31006820

عضو هیات علمی مهندسی عمران - مهندس سید حامد شکیب

31006821

عضو هیات علمی مهندسی عمران - دکتر انصاری

31006822

عضو هیات علمی مهندسی عمران - دکتر صفائیان

31006823

اعضای هیات علمی  جغرافیا

مدیر گروه جغرافیا 31006248

عضو هیات علمی جغرافیا - دکتر احمدی

31006831

عضو هیات علمی جغرافیا - دکتر مودودی

31006830

عضو هیات علمی جغرافیا - دکتر اسدی

31006832

عضو هیات علمی جغرافیا - دکتر حسین آبادی

31006833

اعضای هیات علمی  فقه و حقوق

مدیر گروه فقه و حقوق 31006246

عضو هیات علمی فقه و حقوق - دکتر کهن ترابی

31006840

عضو هیات علمی فقه و حقوق - دکتر محمدیان

31006842

عضو هیات علمی فقه و حقوق - دکتر کشاورزی

31006843

اعضای هیات علمی  علوم پایه

عضو هیات علمی ریاضیات و کاربردها - دکتر کدخدا

31006850

اعضای هیات علمی  حسابداری

مدیر گروه حسابداری 31006247

عضو هیات علمی حسابداری - مسعود حسنی القار

31006860

عضو هیات علمی حسابداری - خانم دکتر ملیحه آشنا

31006861

 

 

 

آدرس دانشگاه

آدرس : خراسان جنوبی - شهرستان قاین - خیابان امام (ره) - میدان شیرازی - انتهای خیابان بزرگمهر- دانشگاه بزرگمهر قائنات 

کد پستی :9761986844

شماره ملی دانشگاه :14004298272

شماره ثبت : 856

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه