همایش گرامیداشت روز حسابدار

صبح چهارشنبه 1398/09/13، همایش گرامیداشت روز حسابدار، به همت انجمن علمی دانشجویی حسابداری دانشگاه بزرگمهر قائنات در محل سالن اجتماعات شهرداری قاین برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه