اعلام نتایج نهایی مسابقه دانشجویی مقاله نویسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی

اعلام نتایج نهایی مسابقه دانشجویی مقاله نویسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی
به دنبال برگزاری اولین مسابقه دانشجویی مقاله نویسی در حوزه فقه و حقوق اسلامی که به همت انجمن علمی دانشجویی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید، از بین شش مقاله دانشجویی واصله، در نهایت بر اساس آرای داوران عضو هیات علمی گروه آموزشی فقه و حقوق اسلامی دانشگاه آقایان دکتر کهن ترابی، دکتر کشاورزی و دکتر محمدیان مقالات برتر به شرح زیر اعلام شد.

[مقاله اول: تأملی در مشروعیت ازدواج اجباری [فاطمه شکوهی پور]
[مقاله دوم: بررسی فقهی و حقوقی تجدید نظرخواهی نسبت به آراء دادگاه [میترا لطفی و پروین نخعی نژاد

[مقاله سوم: ضرورت مداخله قانون گذار در ماده 1152 قانون مدنی و ضرورت باز تعریف آن [میلاد اسدی

گفتنی است از نویسندگان مقالات برتر به ترتیب با اهدای کارت هدیه 250، 200 و 150 هزار تومانی تجلیل خواهد شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه