مسابقه دانشجویی شعر و نثر ادبی غدیر

کانون دانشجویی شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

مسابقه دانشجویی شعر و نثر ادبی غدیر

با هدایای نفیس ویژه نفرات برتر

مهلت ارسال آثار: دوشنبه 1400/05/04

ارسال آثار به شناسه @Hf13777 در پیام رسان تلگرام

زمان برگزاری: پنجشنبه 1400/05/07-ساعت 22

لینک ورود به نشست: http://bbb.buqaen.ac.ir/b/xaf-kdf-wnu

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه