نحوه ارسال مدارک توسط دانشجویان

نحوه ارسال مدارک توسط دانشجویان

به اطلاع کلیه دانشجویانی که جهت انجام برخی فرایندهای دانشجویی اعم از درخواست های شورای آموزشی، کمیسیون موارد خاص، انتقالی، مهمانی و ... نیاز به ارائه مدارک و مستندات خود دارند، می رساند با توجه به اوضاع کنونی بابت شیوع بیماری، نیازی به مراجعه حضوری برای ارائه مدارک نمی باشد. این دسته از دانشجویان می توانند با هماهنگی با واحد مربوطه، مدارک خود را از طریق پست به دانشگاه ارسال نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه