آخر هفته های قانونی

آخر هفته های قانونی

مباحثه قوانین آیین دادرسی مدنی و امور حسبی

با ظرفیت محدود

مدرس: سرکار خانم نخعی( وکیل پایه یک دادگستری)

زمان: 23 و 30آبان و 7 آذر98  ساعت 16

شیوه ثبت نام: مراجعه حضوری به کارشناس فرهنگی

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه