برگزاری اولین دوره آموزش مقدماتی نشریات شهرستان در دانشگاه بزرگمهر قائنات

بسمه تعالی

جزئیات اولین دوره آموزش مقدماتی نشریات

عنوان دوره: دوره آموزش مقدماتی نشریات

مخاطبین دوره:

 • عموم علاقه مندان و فعالان حوزه رسانه و مطبوعات شهرستان

 • دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قائنات

 • صاحبان امتیاز، مدیران مسئول و سردبیران نشریات دارای مجوز دانشگاه بزرگمهر قائنات (حضور الزامی)

 • دانشجویان متقاضی دریافت مجوز انتشار کلیه نشریات دانشگاهی(صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر) مطابق با ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال آینده (حضور الزامی)

برگزارکنندگان:

 • معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بزرگمهر قائنات – مدیریت فرهنگی و اجتماعی

 • خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی

زمان برگزاری: پنجشنبه و جمعه - 22 و 23 فروردین ماه 1398

مکان برگزاری: ساختمان آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات

مهلت ثبت نام: 20 فروردین ماه 1398

نحوه ثبت نام:

 • از طریق مراجعه حضوری به مهندس مظلوم زاده کارشناس فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات مستقر در طبقه دوم ساختمان اداری-آموزشی دانشگاه بزرگمهر قائنات، حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی ( ثبت نام حضوری در بازه 17 لغایت 20 فروردین ماه 1398 از ساعت 7:30 تا 15:15 مقدور خواهد بود)

 • ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه مسابقات دانشگاه بزرگمهر قائنات به نشانی http://contest.buqaen.ac.ir/

 • ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه پویا/فرم ها/فرهنگی و اجتماعی (ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات)

هزینه ثبت نام:

 • رایگان (ویژه دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات)

 • ده هزار تومان (ویژه دانشجویان سایر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی قائنات)

 • سی هزار تومان (ویژه سایر علاقه مندان و فعالان رسانه)

مدرسین دوره:

 • محمد قربانی – رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی و مدیر خبرگزاری تسنیم خراسان جنوبی

 • اسماعیل شوشتری – عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی و مدیرمسئول هفته نامه طلوع خراسان

 • محمدباقر صحرایی – مدیرمسئول ماهنامه نگین شرق قائنات

مرجع صدور گواهی دوره:

 • معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بزرگمهر قائنات

 • خانه مطبوعات استان خراسان جنوبی

طول مدت زمان برگزاری دوره: 16 ساعت آموزشی

مفاد درسی کلاس های دوره:

 • حقوق مطبوعات (2 ساعت)

 • اخلاق و مبانی روزنامه نگاری انقلاب اسلامی (1 ساعت)

 • شیوه های تهیه گزارش (3 ساعت)

 • سبک های خبرنویسی (3 ساعت)

 • روش های انجام مصاحبه (3 ساعت)

 • صفحه آرایی (به صورت نظری یا عملی با نرم افزار این دیزاین) (2 ساعت)

 • آیین نامه نشریات دانشجویی (2 ساعت)(حضور دانشجویان الزامی بوده و امکان غیبت ایشان در این سرفصل وجود ندارد)

تذکرات مهم:

 • به استناد ماده 15 دستورالعمل اجرائی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی - که به تصویب شورای مرکز ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی رسیده است – انتشار نخستین شماره نشریات دانشگاهی منوط به گذراندن موفقیت آمیز دوره حاضر می باشد؛ لذا ضمن الزام حضور تمامی فعالان نشریات دانشگاهی دارای مجوز، نظر به محدودیت های موجود جهت برگزاری دوره حاضر، حضور سایر دانشگاهیان متقاضی انتشار نشریه با هر موضوع علمی، سیاسی، فرهنگی، هنری و ... حداقل طی یک سال آتی در این دوره ضروری می باشد.

 • ارزشیابی نهایی و صدور گواهی آموزشی دوره منوط به موفقیت در آزمون نهایی دوره با کسب نمره حداقل 12 و همچنین عدم غیبت در کلاسها  خواهد بود.

 • حداکثر زمان مجاز غیبت، 2 ساعت از کل دوره 16 ساعته است.

نحوه کسب اطلاعات بیشتر:

 • نشانی الکترونیکی دانشگاه بزرگمهر قائنات http://www.buqaen.ac.ir - لینک خبر:  http://yon.ir/Zn2Vj

 • کانال های اطلاع رسانی معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه بزرگمهر قائنات در:

 • شماره تماس 05631006321 (پاسخگوئی در ساعت 7:30 تا 15:15 روزهای 17 تا 20 فروردین 98)

 • شماره تماس همراه 09156702041 (پاسخگوئی صرفاً در تلگرام)

استنادات قانونی برگزاری دوره:

 • ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب جلسه 540 مورخ 26/03/83 شورای عالی انقلاب فرهنگی (ماده 5)

 • دستورالعمل اجرائی ضوابط ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی مصوب شوراهای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزات علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی (ماده 15)

 • شیوه نامه اجرایی کارگاه های آموزشی نشریات مصوب جلسه مورخ 30/11/90 شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریات دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • اساسنامه خانه مطبوعات

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه