تمدید مهلت انتخاب واحد نیمسال اول 99-98

 

قابل توجه دانشجویان محترم :

باتوجه به بروز مشکل در سامانه پویا در بازه زمانی انتخاب واحد نیمسال اول 99-98 و اتمام مهلت در تاریخ 98/06/22 بدین وسیله انتخاب واحد ترم جاری به مدت یک روز - یکشنبه 98/06/24 - تمدید شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه