پخش فیلم سینمایی «دشمن زن»

انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

پخش فیلم سینمایی «دشمن زن»

چهارشنبه28 فروردین1398 ساعت 19:30

کلاس102

حضور برای عموم دانشجویان آزاد است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه