مراسم گرامیداشت هفته کتاب وروز کتابدار در دانشگاه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به مناسبت هفته کتاب و کتاب خوانی در مراسمی از سرکار خانم حسینی  کتابدار  کتابخانه مرکزی دانشگاه تجلیل شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه