برگزاری کارگاه آشنایی با محیط زیست و حیات وحش شهرستان قاینات

ظهر چهارشنبه 1398/07/17، به همت کانون دانشجویی حامیان محیط زیست و شورای مدیریت سبز دانشگاه بزرگمهر قائنات، کارگاه آشنایی با محیط زیست و حیات وحش شهرستان قاینات با سخنرانی جناب آقای مهندس بسملی،ریاست محترم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قاینات، در محل کلاس 206 ساختمان اداری- آموزشی دانشگاه برگزار گردید.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه