مسابقه نجات تخم مرغ

انجمن علمی دانشجویی مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:

مسابقه نجات تخم مرغ

با 4.5 میلیون ریال جوایز نقدی

و جایزه ویژه برای طرح خلاق

زمان برگزاری: سه شنبه 1398/09/26    ساعت 13-12

مهلت ثبت نام: دوشنبه 1398/09/25

نحوه ثبت نام: مراجعه حضوری به کارشناس فرهنگی

شیوه نامه مسابقه 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه