برگزاری دومین دوره مسابقه ارائه علمی در پنج دقیقه

پژوهش موفق علاوه بر موضوع و محتوا، باید با ارائه مناسب همراه باشد. در همین راستا معاونت پژوهشی دانشگاه قصد برگزاری دومین دوره مسابقه ارائه علمی در 5 دقیقه را دارد. این مسابقه با هدف ارزیابی و تقویت قدرت بیان و توانایی ارائه دانشجویان برگزار می شود. همچنین این رقابت تجربه مفیدی برای مصاحبه های شغلی  و علمی آینده آنها خواهد بود.

روند اجرایی مسابقه :

در این مسابقه، هر شرکت کننده موضوع علمی  خود را در مدت پنج دقیقه به کمک پنج اسلاید استاتیک برای هیئت داوران و نیز مخاطبان حاضر در سالن ارائه خواهد کرد.

معیارهای داوری مسابقه:

  • اهمیت علمی موضوع
  • رعایت قوانین
  • تسلط بر موضوع ارائه
  • ایجاد حس کنجکاوی در مخاطب

دانشجویان عزیز که قصد شرکت در این مسابقه را دارند می بایست تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  20 آذرماه فایل ارائه خود را به ایمیل واحد پژوهشی به نشانی research@buqaen.ac.ir یا آی دی بله کارشناس پژوهشی دانشگاه @research_buqaen ارسال نمایند. مسابقه روز شنبه 23 آذرماه ساعت 11:30 در اتاق 212 برگزار خواهد شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه