ثبت نام دوره بدنسازی (ویژه برادران)

ثبت نام دوره بدنسازی

(ویژه برادران)

هزینه ثبت نام: 15 هزارتومان

مهلت ثبت نام: 21 فروردین ماه 1398

نحوه ثبت نام: مراجعه حضوری به بخش تربیت بدنی دانشگاه

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه