نشست رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و مدیران وزارت علوم در دانشگاه بزرگمهر قائنات

 دکتر محمد مهدی زاهدی رئیس  و اعضای کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اوحدی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم  عصر امروز دانشگاه بزرگمهر قائنات بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، رئیس و اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به همراه دکتر اوحدی مدیر کل دفتر گسترش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در از امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه بزرگمهر قائنات بازدید کردند و بعد از آن در نشست با هیات رئیسه، اساتید و کارکنان دانشگاه شرکت کردند.

 

درابتدای این نشست دکتر شفیعی میم رئیس دانشگاه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته در دانشگاه بیان داشت: کمبود نیروی انسانی و اعتبارات را یک از مشکلات دانشگاه دانست. وی با تاکید بر اینکه امنیت شغلی را یکی از مهمترین چالش های دانشگاه دانست، افزود: دستگاه های نظارتی برای به کارگیری نیروی های شرکتی مخالف است و مانع به کارگیری آنها می شود.

دکتر زاهدی رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاکید براینکه رویکرد ما نسبت دانشگاه ها باید تغییر کند عنوان کرد: ما باید رویکرد دانشگاه را به دانشگاه مهارتی تغییر دهیم تا از خالی ماندن ظرفیت ها جلوگیری شود.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه