اطلاعیه مهم اداره تغذیه-اضافه شدن شام به برنامه غذایی

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

با توجه به مشخص نبودن عید سعید فطر در روز چهارشنبه و احتمال رویت نشدن هلال ماه،غذای خورش سبزی بعنوان سحری(شام)و ماکارونی برای افطاری درنظر گرفته شده است.لذا دانشجویان نسبت به رزرو وعده های مورد نظر هرچه سریعتر اقدام نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه