دانشکده ها
  • مهندسی
  • علوم پایه
  • علوم انسانی

برگزاري مجمع عمومي انجمن خيريه دانشجويي رو به آسمان

تاریخ: ۲ خرداد ۱۳۹۷ ه‍.ش. نویسنده: -

 

دومين مجمع عمومي انجمن خيريه دانشجويي رو به آسمان در ساعت 18:30 روز سه شنبه 1397/03/01 در محل حسينيه شهداي مدافع حرم برگزار گرديد. در ابتدا آقاي ميثم جعفري دبير انجمن خيريه به ارائه گزارش عملكرد دو سال گذشته انجمن پرداخته و سپس يعقوبي مدير فرهنگي و اجتماعي دانشگاه ضمن تشكر و قدرداني از تلاش هاي خالصانه دانشجويان در اين انجمن، نكاتي در خصوص اساسنامه انجمن خيريه ايراد نمودند. سپس نامزدهاي عضويت در دومين شوراي مركزي انجمن خيريه به معرفي خود و ارائه طرح ها و نظرات پرداخته و در پايان دومين انتخابات اعضاي شوراي مركزي انجمن خيريه برگزار گرديد و پس از شمارش آرا، نتايج ذيل بدست آمده و نفرات اول تا پنجم به عنوان اعضاي اصلي و نفرات ششم و هفتم به عنوان نفرات علي البدل شوراي مركزي انجمن انتخاب شدند:

1-ميثم جعفري    33 راي

2-محمد جواد شهركي    27 راي

3-زهرا زارعي       23 راي

4-محدثه بالدي     17 راي

5-ميلاد منفرد      14 راي

6-يونس توحيد خواه    11 راي

7-حسين فرطوسي    8راي

 

کلیه حقوق این سایت محفوظ است.