نشست اعضای هیات دانشجویی متوسلین به امام حسن عسکری(ع)

 

نشست اعضای هیات دانشجویی متوسلین به امام حسن عسکری(ع)
دوشنبه 1398/12/05 ساعت 20:15
حسینیه شهدای مدافع حرم دانشگاه
دانشجویان علاقه مند به فعالیت در هیئت دانشجویی می توانند تا پایان وقت اداری یکشنبه 1398/12/04
به کارشناس فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه