دیدار سرپرست امور شعب پست بانک خراسان جنوبی با ریاست دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در راستای ایجاد همکاری بانکی،بین دانشگاه بزرگمهر قائنات و پست بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه  IT صبح امروز بینا مدیر امور شعب پست بانک استان خراسان جنوبی، به همراه چمنی معاون بازاریابی و فاقدی رئیس شعبه شهرستان قاین با حضور در دفتر ریاست دانشگاه، با رئیس دانشگاه، معاون دانشجویی و فرهنگی و مدیر مالی  دانشگاه ديدار و گفتگو کردند.


در ابتدا این دیدار بینا رئیس پست بانک استان خراسان جنوبی ضمن تبریک انتصاب آقای دکتر شکیب ،به جایگاه، پیشینه و تخصص پست بانک در بین بانک های دولتی پرداخت.
وی در ادامه آمادگي اين بانک را جهت همکاري هاي مالي و اعتباري و ارائه خدمات بانکي به دانشگاه بزرگمهر قائنات، اعلام داشت.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه