با دوچرخه، هوای هوا را داشته باشیم

عصر چهارشنبه 1398/03/23، کاروان دوچرخه سواران کانون دانشجویی حامیان محیط زیست دانشگاه بزرگمهر قائنات در راستای گسترش فرهنگ دوچرخه سواری و استقبال از مهمانان جشنواره توسعه محیط زیست و جوانان، با شعار« با دوچرخه، هوای هوا را داشته باشیم»، به صورت کاروانی فاصله دانشگاه تا آرامگاه بزرگمهر قاینی را رکاب زدند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه