برگزاری اولین مسابقه ایده های برتر دانشگاه سبز ما

   ظهر روز دوشنبه 1398/02/09، اولین مسابقه ایده های برتر دانشگاه سبز ما، با شرکت دانشجویان و اساتید علاقه مند به فعالیت های زیست محیطی در دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار گردید.

 در ابتدا جناب آقای دکتر قصابی در خصوص اهمیت محیط زیست و سیاست های مدیریت سبز دانشگاه سخنانی ایراد نمودند و سپس هر یک از شرکت کنندگان به تشریح ایده پیشنهادی خود پرداختند. در این مسابقه 9 ایده از سوی دانشجویان ارائه شد که در نهایت بر اساس رأی داوران، آقای پوریا لطفی با طرح آب شیرین کن و آبگرم کن خورشیدی، آقای رضا شهرکی با طرح تأمین برق کتابخانه با انرژی خورشیدی و آقایان پدرام طاهری و سید علی موسوی هاشمی با طرح روشویی چند هدفه توانستند به ترتیب رتبه های اول تا سوم را کسب نمایند.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه