امضای تفاهم نامه بین دانشگاه بزرگمهر با انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی

با عنایت به تفاهم نامه شماره 98/208 فی مابین دانشگاه بزرگمهر قاینات به نمایندگی آقای سید بهنام حسینی با انجمن خیریه حمایت از بیمارن کلیوی ایران موارد ذیل به امضاء رسیده است.دانشجویان محترم میتوانند به دارالشفاء امام جواد (ع) مراجعه نمایند.

1-دانشجویان فقط با ارائه دفترچه بیمه و کارت دانشجویی جهت ویزیت مراجعه نمایند

2- مابه التفاوت حق ویزیت توسط دانشگاه پرداخت خواهد شد.(50.000 ریال)

3- حق ویزیت با ارائه دفترچه یا کارت دانشجویی مبلغ 70.000 ریال  و بدون مدارک (آزاد) 100.000 ریال می باشد

4- هزینه سایر خدمات از قبیل تزریقات،پانسمان و ... بر عهده مراجعه کننده می باشد.

5- این تفاهم نامه تا تاریخ 1399/06/31 معتبر می باشد.

6- آدرس جهت مراجعه :قاین-خیابان شهید امین زاده -چهار راه دکترا-تلفن تماس 32530041

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه