شعب و دفاتر حضوری

آدرس: انتهای بلوار ابوالمفاخر، دانشگاه بزرگمهر قائنات،‌ جنب کتابخانه مرکزی، مرکز مشاوره، بهداشت و درمان
تلفن: ۰۵۶۳۱۰۰۶۸۱۲
پذیرش: خانم خاطره کامیابی
مشاوران: خانم پرنیان میری،‌ خانم وحیده یاری، خانم عاطفه جعفری، آقای محمد بینوا
ساعات کاری: از شنبه تا چهارشنبه - صبح ها از ساعت ۸:۳۰ لغایت ۱۳:۳۰     عصرها: ۱۶:۳۰ لغایت ۱۸:۴۵

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه