دیدار رئیس دانشگاه با ریاست اداره اوقاف شهرستان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صبح امروز دکتر سید احسان شکیب رئیس دانشگاه به همراه مهندس خداپرست مقدم، کارشناس طرح و برنامه، مهندس یعقوبی مدیر فرهنگی دانشگاه و مهندس عیدی از مجمع حامیان دانشگاه با حجت الاسلام رمضان پور ریاست اداره اوقاف شهرستان قاین دیدار کردند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه