برنامه پیمایش غار تاریخی خونیک(غار جوجه)

برنامه پیمایش غار تاریخی خونیک(غار جوجه)

زمان برنامه:
جمعه 97/08/25
پسران: ساعت 6:00
دختران: ساعت 09:30

مکان حرکت سرویس:
پسران: خیابان شهید رجائی- شهید رجائی 7
دختران: خوابگاه دختران

وسائل مورد نیاز:
-لباس گرم و مناسب
-کفش مناسب پیاده روی و کوهپیمائی
-هدلایت
-بطری آب

هزینه ثبت نام:
شرکت در برنامه رایگان بوده و مبلغ 5000 تومان صرفاً به عنوان ودیعه دریافت خواهد شد که در صورت حضور در برنامه برگشت داده می شود.

مهلت ثبت نام:
پایان وقت اداری چهارشنبه 97/08/23

نحوه ثبت نام:
-مراجعه حضوری به حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی
-ثبت نام اینترنتی از طریق سامانه پویا/فرهنگی و اجتماعی/فرم ها(توجه: بدون پرداخت اینترنتی هزینه ثبت نام، ثبت نام انجام نشده تلقی می گردد)

کسب اطلاعات بیشتر:
تماس با شماره 05631006322 در ساعات اداری

* با توجه به انجام هزینه های ایاب و ذهاب، میان وعده، بیمه ورزشی و ... برای هریک از شرکت کنندگان، در صورت ثبت نام و عدم شرکت در برنامه، مبلغ کامل برنامه (20.000تومان) از دانشجو وصول خواهد شد.
*حدنصاب برگزاری برنامه، ثبت نام حداقل 15 نفر دانشجو در هریک از گروه های دختران و یا پسران بوده و در صور عدم برگزاری، ودیعه اردو برگشت داده خواهد شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه