دسترسی رایگان به تمام متن بیش از ۱۰۰ میلیون مدرک علمی و فنی در «زدنی»

«زدنی» به نشانی ZEDNEE.IO در چارچوب قوانین و مقررات جهانی و ملی و با نگه‌داشت حقوق و مالکیت مادی و معنوی پدیدآوران، بیش از ۱۰۰ میلیون مدرک علمی و فنی انگلیسی و فارسی را دربر دارد. بیشتر این مدارک را ناشران بزرگی مانند Wiley، IEEE، Elsevier و EBSCO داوری کرده‌اند.
اینک و با این خدمت، میلیون‌ها مقاله از ۲۰ هزار نشریه معتبر دارای فرآیند داوری، پایان‌نامه و رساله‌های بسیار، مقاله‌های بی‌شمار از همایش‌های علمی و مانند آن‌ها در «زدنی» به آسانی و رایگان در دسترس کاربران ایرانی است.

این خدمت با پشتیبانی پژوهشگاه ایرانداک، به مرحله ظهور درآمده است.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه