دیدار هیات رئیسه دانشگاه با اعضای محترم هیات علمی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ظهر امروز دیدار اعضای هیات علمی دانشگاه با  حضور دکتر شکیب رئیس دانشگاه، دکتر کدخدا معاون آموزشی و پژوهشی و آقای دکترکهن ترابی معاون فرهنگی و دانشجویی در محل سلف اساتید برگزار شد. در ابتدای این جلسه اعضای هیات علمی دانشگاه پیرامون برخی مسائل آموزشی، پژوهشی و اداری بحث و تبادل نظر کردند. در پایان دکتر شکیب و معاونان ایشان به پرسش های مطرح شده در این خصوص پاسخ داده شد.

در پایان دکتر احمد اسدی به سمت سرپرست کتابخانه و اطلاع رسانی و دکتر حسین آبادی به سمت مدیر دانشجویی معارفه شدند

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه