ابلاغ بخشنامه 8139 صندوق رفاه در خصوص قیمت غذاهای دانشجویی

قابل توجه کلیه دانشجویان

با عنایت به بخشنامه شماره  8139 صندوق رفاه دانشجویان در خصوص قیمت غذای دانشجویی،به اطلاع می رساند کلیه رزروهای انجام شده از تاریخ 98/07/06 تا 98/07/30 لغو گردیده و هزینه آن به حساب تغذیه عودت داده شد.لذا دانشجویان گرامی میتوانند رزروهای خود را از تاریخ فوق الذکر با  قیمت های مصوب صندوق رفاه دانشجویان رزرو نمایند

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه