تغییر در برنامه غذایی وعده سحری دوشنبه

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند با توجه به پایین آمدن کیفیت غذای چلو کباب در وعده سحری دوشنبه 98/02/30، غذای این وعده(چلو کباب) به غذای جوجه کباب تغییر یافت.لذا دانشجویان محترم نسبت به لغو یا رزرو این وعده اقدام نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه