اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان قائنات و حضور اعضای محترم هیات علمی و کارکنان معزز دانشگاه، صبح امروز، طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در دانشگاه بزرگمهر قائنات اجرا شد.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه