لغو وعده های غذایی روز چهارشنبه هفته آینده

با سلام

با توجه به تعطیل بودن چهارشنبه 15 آذر ماه و عدم ارائه ی سرویس توسط سلف،از دانشجویانی که برای این روز غذا رزرو کرده اند تقاضا می شود هرچه سریع تر نسبت به لغو رزرو خود اقدام کنند. بدیهی ست  وعده ی غذایی حذف خواهد شد و هزینه ی غذای دانشجویانی که رزرو وعده ی غذایی خود را حذف نکرده باشند عودت داده نخواهد شد..

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه