همایش تجلیل از دانشجویان فعال فرهنگی

مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه بزرگمهر قائنات از برپائی همایش تجلیل از دانشجویان فعال فرهنگی این دانشگاه در روز پنجشنبه ۳۰ خرداد ۹۸ خبر داد و گفت: به منظور قدردانی از تلاش ها و زحمات خالصانه جمعی از دانشجویان فعال فرهنگی دانشگاه در سال تحصیلی ۹۸-۹۷ و همچنین ایجاد فضایی صمیمی به منظور طرح دغدغه های مدنظر ایشان، ضیافت شامی با حضور معاونت دانشجوئی و فرهنگی در محل مجتمع پذیرایی دانشگاه برگزار و از حاضرین با اهدا لوح و تندیس قدردانی شد.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه