با حضور فرماندار و خیرین، بازارچه دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، جهت رفاه دانشجویان، بازارچه دانشگاه بزرگمهر قائنات  امروز  با حضور مهندس کریمی فرماندار شهرستان قائنات، خیرین ، اعضای مجمع حامیان دانشگاه بزرگمهر قائنات و جمعی از مسئولین و اساتید دانشگاه افتتاح شد.

 

زیربنای این بازارچه 90مترمربع  و شامل 3 غرفه شامل نانوایی ، خدمات کامپیوتر و تایپ و تکثیر و سوپر مارکت  خواهد بود که از طریق بخش خصوصی و با نظارت دانشگاه اداره می شود .

این بازارچه دانشگاهی با اعتبار بالغ بریک میلیارد ریال به اتمام رسیده است.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه