تمدید ثبت نام در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی

مهلت ثبت نام در ازدواج دانشجویی تمدید شد

مهلت ثبت نام در بیست و سومین دوره ازدواج دانشجویی تا پایان دیماه تمدید شد.

 

 
دانشجویان واجد شرایط می توانند با مراجعه به لینک زیر درسامانه همسفر تا بهشت ثبت‌نام نمایند

http://ezdevaj.nahad.ir/98

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه