تقویت حساب کاربری سامانه پویا

حساب سامانه ی پویای خود را تقویت کنید!

به منظور افزایش امنیت حساب کاربری سامانه ی پویا امکان ورود دومرحله ای برای این سیستم فراهم شد.
دانشجویان و اساتید محترم می توانند در ربات دانشگاه @BuqaenBot نسبت به فعال سازی این امکان اقدام کنند.
لازم به ذکر است امکان خروج اضطراری برای ورودهای ناخواسته فراهم شده و چنانچه ورودی توسط شما انجام نشده باشد می توانید فقط با یک کلیک باعث خروج اضطراری از حساب شوید.

مرکز فاوا منتظر شنیدن نظرات و پیشنهادات شما می باشد

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه