اطلاعیه خیلی مهم در خصوص پذیرفته شدگان سال 1399 (عدم مراجعه حضوری)

با عرض تبریک به مناسبت قبولی شما در دانشگاه بزرگمهر قائنات، به استحضار می رساند ثبت نام فقط به صورت غیرحضوری (الکترونیکی) انجام می شود که برای آزمون های مختلف در اطلاعیه های مربوطه در وب سایت دانشگاه اطلاع رسانی می گردد.

بدینوسیله تقاضا می شود از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری فرمایید و مراحل ثبت نام را فقط با مراجعه مکرر به وب سایت دانشگاه و مطالعه اطلاعیه های مربوطه به صورت غیر حضوری پیگیری نمایید.

با آرزوی توفیق برای همه شما

اداره آموزش دانشگاه

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه