ویژه برنامه شهید گمنام

 

هیئت دانشجویی متوسلین به امام حسن عسکری(ع) دانشگاه بزرگمهر قائنات برگزار می نماید:
ویژه برنامه شهید گمنام
با روایتگری جناب آقای مهدی امیریان
پنجشنبه1399/12/07- ساعت 19:30
لینک ورود به نشست:

 

 
نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه