اضافه شدن نوشیدنی به وعده غذایی روز چهارشنبه(روزجوان)

معاونت دانشجویی،فرهنگی-اداره تغذیه در نظر دارد بمناسبت  میلاد با سعادت حضرت علی اکبر (ع) در کنار وعده غذایی نهار نوشیدنی را به وعده غذایی اضافه نماید.لذا کلیه دانشجویان تا فردا سه شنبه مورخ 98/01/27 ساعت 12 ظهر مهلت دارند نسبت به رزرو این وعده اقدام نمایند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه