کارگاه آموزشی نقش اساتید در ارتقای سلامت روانی دانشجویان

 

کارگاه آموزشی
نقش اساتید در ارتقای سلامت روانی دانشجویان
ویژه اساتید دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
با اعطای گواهی معتبر (دارای امتیاز فرهنگی ذیل ماده یک آیین نامه ارتقا)
با حضور دکتر حمید یعقوبی(عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران، مشاور سازمان دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیات علمی دانشگاه شاهد)
یکشنبه 1398/09/17 ساعت 10 تا 15 دانشگاه بزرگمهر قائنات
هزینه ثبت نام: ۵۵ هزار تومان( با احتساب هزینه ناهار)
مهلت ثبت نام: چهارشنبه 1398/09/13
نحوه ثبت نام: مراجعه حضوری به حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه بزرگمهر قائنات- شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر 05631006321

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه