عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه

عدم مراجعه حضوری دانشجویان به دانشگاه

به اطلاع دانشجویان محترم می رساند مطابق مصوبه هیئت رئیسه و شورای آموزشی دانشگاه، کلاس های آموزشی تا پایان نیمسال تحصیلی جاری و امتحانات پایان ترم به صورت مجازی برگزار خواهد شد. همچنین کلیه درخواست دانشجویی از قبیل حذف ترم، حذف تکدرس و ... به صورت غیر حضوری از سامانه پویا - سامانه فرم قابل انجام می باشد. لذا از دانشجویان محترم تقاضا می شود از مراجعه حضوری به دانشگاه خودداری نمایند و درخواست های خود را از سامانه های مورد نظر پیگیری نمایند یا درصورت بروز مشکل با تلفن های آموزش دانشگاه تماس حاصل نمایند.


تلفن تماس: 05631006000
داخلی 211 - 212 - 213 - 214 - 216

 

 

 

 

 

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه