برگزاری جلسه هم اندیشی دانش اموختگان فقه و حقوق با مسئول محترم دانشکده علوم انسانی

جلسه هم اندیشی  دانشجویان رشته فقه و حقوق با حضور دکتر کهن ترابی ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و مدیر گروه رشته فقه و حقوق اسلامی و چند تن از اساتید این رشته در محل دانشگاه بزرگمهر در روز سه شنبه مورخ96/3/3پیرامون  معارفه و ارائه نقد و نظرات  دانشجویان و اساتید در خصوص رشته فقه و حقوق و بیان راهکارهای موفقیت برای فارغ التحصیلان این رشته برگزار گردید

.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه