آیین مجازی رونمایی از کتاب نگین کویر

آیین مجازی رونمایی از کتاب نگین کویر

مجموعه اشعار دانشجویان کانون شعر و ادب دانشگاه بزرگمهر قائنات

با حضور جناب آقای مهندس عسکری- مدیر کل محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

شنبه1400/02/25- ساعت 10 صبح

پخش زنده از کانال دانشگاه بزرگمهر قائنات در آپارات www.aparat.com/buqaen/live

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه