چاپ نهمین کتاب انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات

نهمین کتاب انتشارات دانشگاه بزرگمهر قائنات با عنوان "روش های کلاسیک بهینه سازی عددی در طراحی مسائل مهندسی" منتشر شد. این کتاب که حاصل همکاری مشترک جناب آقای دکتر مجتبی شیخی ازغندی عضو هیات علمی گروه مکانیک دانشگاه بزرگمهر قائنات و جناب آقای دکتر علی قدوسیان عضو محترم هیات علمی دانشگاه سمنان می باشد، به عنوان کتاب درسی با قیمت 65 هزار تومان مناسب مقطع کارشناسی ارشد به چاپ رسیده است.  برای خرید این کتاب به فروشگاه انتشارات دانشگاه مراجعه نمایید.

 

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه