پرسشنامه طرح ملی سیمای زندگی

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می رساند پرسشنامه کوتاه شده موج چهارم طرح ملی بررسی سیمای زندگی دانشجویان با هدف بررسی سبک زندگی دانشجویان اعم از تحرک،تغذیه ،اوقات فراغت و ... توسط دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان فراهم گردیده است.لذا دانشجویان جهت پرکردن پرسشنامه مربوطه به لینک ذیل مراجعه نمایند.

https://porsa.irandoc.ac.ir/s/simaye-zendegi-1400

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه