قابل توجه دانشجویان میهمان(موقت)

​قابل توجه دانشجوياني كه از طريق كميسيون موارد خاص دانشگاه بصورت مهمان موقت در ديگر دانشگاه ها مشغول به تحصيل هستند می بایست قبل از انتخاب واحد در دانشگاه مقصد،ليست دروس انتخابي خود براي نيمسال اول (1400-1399) جهت تاييد مدير گروه دانشگاه مبدا (بزرگمهر قاینات) از طريق فكس (31006003-056) به خانم سالاري كارشناس كميسيون موارد خاص ارسال نمايند.

نرم افزار همراه دانشگاه بزرگمهر

مشاهده ی اخبار و ارائه خدمات آموزشی، دانشجوئی و رفاهی به دانشجویان و اساتید دانشگاه بزرگمهر قائنات از طریق نرم افزار تلفن همراه